Indywidualne

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne, gdzie całkowity czas zajęć poświęcany jest w 100% jednemu słuchaczowi, są szczególnie polecane z uwagi na indywidualne potrzeby podczas nauki języka chińskiego. Z doświadczenia wiemy, że jedne osoby szybciej opanowują np. pisanie znaków chińskich, innym zaś łatwiej przychodzi opanowanie chińskiej wymowy.

Zajęcia indywidualne pozwalają na indywidualny wybór materiału i sprecyzowanie pod kątem klienta kierunku kształcenia.

Zajęcia indywidualne dają dużą swobodę w wyborze godzin zajęć oraz czasu ich trwania.


Cena zajęć lekcyjnych: od 90 do 150 zł / 90 min 

 

Serdecznie zapraszamy.

There are no items matching your search.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pol-Chin Consulting Hungyun Chai z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr. 101, poz 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmyjące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Facebook