Konwersacje

Konwersacje

Osoby, które opanowały juz podstawy języka chińskiego zapraszamy na kurs mający formę konwersacji językowych. Głównym celem tych zajęć jest ćwiczenie poprawnej formy swojej wypowiedzi (aspekt gramatyczny), ćwiczenie poprawnej wymowy (aspekt fonetyczny, szczególnie istotny w związku z tonalnością języka chińskiego), ćwiczenie rozumienia ze słuchu, wzbogacanie zasobu słownictwa.  Zajęcia przebiegają w oparciu m.in. o materiały prasowe, ciekawe, artykuły, nagrania, na zajęciach – konwersacjach nie korzysta się z jednego konkretnego podręcznika.

Zajęcia mają formę lekcji indywidualnych. (online lub bezpośrednich spotkań z lektorem)

Cena zajęć indywidualnych:
od 100 zł / 60 min.

Zapraszamy do kontaktu!

info@pol-chin.pl

22 621 35 88

There are no items matching your search.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pol-Chin Consulting Hungyun Chai z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr. 101, poz 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmyjące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Facebook