Specjalistyczne

Kursy biznesowe

W naszej szkole prowadzimy kursy biznesowe  z języka chińskiego. Są to kursy dla osób, które opanowały już podstawy języka chińskiego i interesuje ich zdobycie konkretnych umiejętności językowych, bądź kształcenie ukierunkowane na konkretną tematykę w języku chińskim.
Kursy biznesowe  w naszej szkole prowadzone są  przez native-speaker’ów języka chińskiego.

Kursy biznesowe mogą mieć formę zajęć grupowych bądź zajęć indywidualnych.

BP - Biznesowy Podstawowy
Kurs przeznaczony dla osób, które są na poziomie języka chińskiego równego poziomowi po ukończeniu kursu języka chińskiego dla początkujących A2 w naszej szkole.

BŚ - Biznesowy Średniozaawansowany
Kurs przeznaczony dla osób, które są na poziomie języka chińskiego równego poziomowi po ukończeniu kursu języka chińskiego dla średniozaawansowanych B1 w naszej szkole.

BZ 1 - Biznesowy Zaawansowany 1
Kurs przeznaczony dla osób, które są na poziomie języka chińskiego równego poziomowi po ukończeniu kursu języka chińskiego dla średniozaawansowanych B2/ zaawansowanych C1 w naszej szkole.

BZ 2 - Biznesowy Zaawansowany 2
Kurs przeznaczony dla osób, które są na poziomie języka chińskiego równego poziomowi po ukończeniu kursu języka chińskiego dla zaawansowanych C1/ zaawansowanych C2 w naszej szkole.

 

There are no items matching your search.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pol-Chin Consulting Hungyun Chai z siedzibą w Warszawie (adres: Ul. Cesarskiej Korony 9, 02-202 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr. 101, poz 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmyjące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Facebook