Referencje

NASZA SZKOŁA W WYKAZIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół i placówek oświatowych. Jest wpisana do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 977 K.

Facebook